Effektiv analyse med Consafe

slide_con-safe

CONSAFE er et webbasert risikoanalyse program. Risikoanalyse gjøres enkelt med CONSAFE.

​Har du tilgang på internett, har du tilgang til alle dine CONSAFE data. Alltid tilgang til seneste program versjon. Logg inn på hvilken som helst PC.

CONSAFE vil gi all virksomhet som er pålagt å utføre risikoanalyser et verktøy til å definere, klassifisere, registrere og dokumentere farer for å unngå skade på liv og helse. Løsningen vil kombinere kunnskap fra brukere, maskinleverandører og installatører.

CONSAFE knytter dette til gjeldende regelverk, for å sikre en komplett oversikt over risikobildet til en produksjonslinje, maskinpark, etc. Dette vil dekke risikoanalyse av en produksjonslinje eller en komponent i alle faser av livsløpet fra konstruksjon, drift til demontering.

CONSAFE er utviklet for å kunne utføre nevnte analyser for å møte kravene i standarder.

CONSAFE tilfredsstiller kravene til beregning av PLr og SIL verdiene etter de til enhver tid gjeldende forskrifter/standarder.

 

 

Samarbeidspartnere:

 

DuoTech AS Transp